De vroegste werken van Doorenweerd waren schilderijen waarin een atmosferisch geschilderd vlak door in lijn aangeduide ruimtes werd doorbroken. In een volgende fase verdween die schilderkundige illusie en werden concrete elementen in een ordening op de muur of zelfs ervóór geplaatst. Het ruimtelijke element neemt in 1991 de overhand wanneer Doorenweerd uit hout vlakken opbouwd, die de eenvoudige ruimte van het atelier in volumes verdelen en doorsnijden. Nog in datzelfde jaar ontstaat voor de tuin van een privé woning in Merelbeke (België), het eerste werk dat hij in de buitenruimte realiseert. De door bomen gevormde begrenzingen van de tuin, worden aan zij-en achterzijde door twee perfect gemetselde, rode baksteen muren geaccentueerd. Hun precieze maat en positie maken de bijna toevallige gegevens waaruit de tuin bestaat tot een omgeving waarin alles op zijn plaats lijkt. (Wilma van Asseldonk, folder van De Pont - de Tuin van Jeroen Doorenweerd)
terug naar boven