Het bedrijvenpark De President in Hoofddorp is gebaseerd op het strakke orthogonale grid van polderkavels en sloten. Deze rigide structuur wordt doorbroken door het centraal gelegen park De Presidentshof, dat een recreatieve functie heeft voor zowel het kantoorpersoneel als de bewoners in de omgeving. In de organisch gevormde waterpartij in De Presidentshof, midden in dit centrum van dienstverlening, logistiek, handel en industrie, plaatste Jeroen Doorenweerd een prachtig houten boothuis met reddingssloep. De dwarsdoorsnede van de sloep vormt de basis van het boogvormige gebouw, waarbinnen sloep nr. 5 is aangemeerd. Vanaf deze plek kan men, bijvoorbeeld in de middagpauze tijdens het eten van een boterham, afstand nemen van de hectiek van het werk en de wereld vanaf het water bekijken. De associaties met varen, het spel van het licht op het water, de eenden, meerkoeten en zwanen die voorbijzwemmen en het ruisen van het riet geven de gebruiker een moment van vakantie tussen de drukke werkzaamheden door. Dit kunstwerk op deze plek is ook een eerbetoon aan ambachtelijk handwerk en vakmanschap te midden van de vaak abstracte bedrijvigheid van deze tijd. Het ontwerp van de sloep die in het boothuis ligt, is conform de voorschriften en tekeningen van de normbladen van het normalisatiebureau uit begin vorige eeuw, zoals die destijds golden voor de bouw van reddingssloepen. De sloep, met het nummer 5 volgens het normblad, is gebouwd door Porsius in Workum. Deze sloepenbouwer heeft samen met sloepenontwerper en -bouwer Piet Bouhuijs een groot aantal van deze sloepen gemaakt voor de koopvaardij, voordat aluminium en polyester reddingsboten werden ingezet voor dat doel. Zij zijn de laatste nog actieve ambachtslieden met deze ervaring. 
terug naar boven