Het werk van beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd (Terneuzen, 1962) houdt het midden tussen sculptuur, vormgeving en (landschaps)architectuur. Sinds 1990 realiseerde hij kunstwerken op zulke uiteenlopende locaties als een containeroverslag, een ministerie, een gevangenis, een weiland en een opvanghuis voor drugsverslaafden. Daarbij maakt de kunstenaar gebruik van zowel ambachtelijk handwerk als de nieuwste technologie. Steeds richt hij de aandacht op wat impliciet is aan een specifieke plek, maar dat niet noodzakelijk in het oog loopt. Een bezoek aan een werk van Jeroen Doorenweerd intensiveert de beleving van het hier en nu.
In de ruim dertig intrigerende projecten in dit boek komt een grote diversiteit aan actuele onderwerpen aan de orde, zoals de verhouding van het individu tot de gebouwde omgeving en het landschap, ambachtelijk handwerk en hightech observatieapparatuur, en de impact van muziek en geluid op de waarneming van de omgeving. Daarnaast worden werkwijzen, achterliggende concepten en noties die ten grondslag liggen aan de verschillende projecten van een kritisch kader voorzien door architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout en kunstcriticus Dominic van den Boogerd.
terug naar boven