In opdracht van de gemeente Heusden voor de wijk Geerpark. 
Visuele zwier, plezier, losheid, uitbundigheid, een juichend beeld. De kolommen associeer je met tanden of horens. Het zijn vreemde sculpturen die samen een dubbele poort vormen, het welkomstgebaar van de wijk. De dunne en lenige gekromde vorm van het brugdek, het felgele spinnenweb en de gekromde horens, visueel vormen deze elementen samen een sterk dynamisch beeld. Het lijkt alsof met veel kracht iets wordt uitgerekt. Er ontstaat een ruimtelijk vervormend raster met geweldige perspectivische krommingen. Het lijken allemaal verschillende werelden die in dit werk samenkomen, daarin zit de ongerijmdheid, maar tezamen klopt het als een goed gedicht of een muzikale compositie.
In uitvoering bij Job Saltzherr en Tijmen Smit
terug naar boven